Har du spørgsmål til dit produkt eller abonnement anbefaler vi, at du først søger svar på på de oftest stillede spørgsmål – se nedenfor. Kan du ikke finde svar på hvad du søger, bedes du anvende vores kontaktformular eller chat. Vi forsøger, at svare på alle henvendelser indenfor 24 timer.

Vores løsning beskytter dig, uanset hvor du er. Vores pakker tilbyder et unikt system, der er udstyret med forskellige enheder, der er skræddersyet til at beskytte dig under alle omstændigheder. Systemet er baseret på den nyeste internet- og Bluetooth low energy-teknologi samt smartphone-teknologi via en centraliseret alarmserver, og det er opbygget på en sådan måde, at der tages hensyn til alt. Selv hvis der sker et sammenbrud i netværket, vil systemet advare brugeren om, at det er nede, og brugerne kan derefter vurdere deres situation med henblik på deres videre forløb. 

Der findes flere produkter, som du kan bruge hver for sig eller samlet. Systemet indsamler alarmsignalerne fra enten 2SafeYou-applikationen, en bærbar alarmknap, en monteret alarmknap eller en Bluetooth ID-kortholder. Via WiFi går signalerne til Bluetooth-modtageren og derefter til responscenteret, som sender dem til de lokale vagter, politiet eller kundens responshold. Alt dette sker på få sekunder, hvilket sparer værdifuld tid. Endnu vigtigere er det, at hvis en af de lokale vagter accepterer alarmen, holder de andre vagter op med at se signalet. Den vagt, der har accepteret beskeden, går ud for at undersøge sagen, så de andre kan fortsætte deres arbejde. Hvis ingen af de lokale vagter efterfølgende accepterer signalet, går det automatisk videre til politiet eller redningsstyrken eller lignende. Også den enlige-arbejder-tilstand, som sender automatiske meddelelser hvert 5. minut (f.eks.). Når enarbejderen er på arbejde, klikker han/hun på meddelelsen og bekræfter den ved at klikke på den. 

Hvis den alene arbejder ikke modtager meddelelsen, sendes der derfor straks et automatisk signal til beredskabscentret, hvis han ikke modtager meddelelsen.

2SafeYOU-Grundpakke-INDE-Produkterphisical preacceptance page APP

 

Download 2Safeyou Alarm-appen fra App Store og Google Play 

Der er flere nyttige funktioner, som kan øge personalets sikkerhed på arbejdspladsen. Disse er:

Panikknap

Virker, når telefonen er online, og appen kører i baggrunden. Panikknappen sender signalet til responscentralen og informerer vagterne om situationen. 

Assistanceknap

Er den anden alarmknap, som sender signalet på samme måde, men som også informerer vagterne om, at situationen er en mindre trussel. Desuden kan assistance- og panikopkald sendes til de forskellige modtagere. Paniksignalet kan således gå til politiet og assistance til sikkerhedsvagterne på anlægget.

Alene-arbejder tilstand

Når alene-arbejder er aktiveret, sender den regelmæssigt “Er du OK?”-meddelelsen. Arbejdstageren skal kvittere (acceptere) denne meddelelse, hvis det er muligt. Hvis arbejdstageren ikke kan bekræfte den og går glip af meddelelsen, sendes alarmsignalet automatisk til indsatsholdet.

Selvtest

Selvtesttilstanden gør det muligt at teste forbindelsen og enhederne. Arbejdstageren kan f.eks. udføre en selvtest ved at trykke på alarmknappen på ID-kortholderen. Dette signal vil ikke gå til beredskabet, men vil blive vist i systemet.

Jobbeskrivelse

Jobbeskrivelsen giver først og fremmest mulighed for, at en enearbejder kan tilføje en meddelelse, når han/hun tænder for enearbejdertilstanden. Når alarmsignalet sendes til indsatsholdet, følger lokaliseringsdata og jobbeskrivelsesteksten med. 

job description
Fysiske enheder oplader data
 
Bluetooth-kortholderen skal oplades hver anden uge via USB. Den monterbare panikknap er batteridrevet, og batteriet skal udskiftes manuelt hvert andet år. Den bærbare panikknap drives af batteriet og kræver nyt batteri hver 3. måned, når den er parret med telefonapplikationen, og hver 9.-10. måned, når den bruges med Bluetooth-modtageren. Opladningsniveauet er synligt, når enhederne er parret med telefonapplikationen.
 
Menu til opsætning af ID-kortholder
 
Grænsefladen giver mulighed for at ændre signaltyper, tilføje vagter. 
 
Menu for alarmer
 
Justerbare menuindstillinger, ændring af alarmlyd.

Bluetooth ID-kortholderen fungerer som en almindelig kortholder, hvor standard ID-kort og adgangskontrolkort kan indsættes.

Den indbyggede trådløse Bluetooth-enhed kombineret med en panikknap på bagsiden af kortet giver dog mulighed for diskret panikalarmering og -positionering.

ID-CardholderZONITH-ID-Badge-Discreet-Panic-Button

Først og fremmest er modtageren et af de vigtigste elementer i vores løsning. Den har en meget vigtig funktion, nemlig at overvåge alarmer. Det er netop derfor, vi monterer dem rundt omkring i bygningerne og tilslutter dem til LAN eller WiFi usb-dongle, så vi kan overvåge det hele tiden. Når alarmen bliver udløst via panikknapper, sender den alarmen videre til det sted, hvor kunden ønsker, at den skal sendes hen.

En anden meget vigtig funktion er enhedens positionering. Denne præcise funktion hjælper med at placere panikknappen eller ID-kortholderen eller en anden ZONITH-enhed indendørs eller udendørs. Så den er meget vigtig for alarmhåndteringen og den overordnede institutions- eller virksomhedssikkerhed. Desuden er de bevidst hvide og firkantede, så de passer ind i de fleste kontorer. De monteres normalt på lofter eller på vægge, og de har en form ligesom en almindelig WiFi-router. Dette er bevidst lavet, så det ikke ligner en sikkerhedsanordning.

Hver Bluetooth-modtager opretter forbindelse til bygningens netværk via LAN-kabler eller virksomhedens WiFi og sender sine data til ZONITH-serverens softwarepakker.

I app-grænsefladen kan brugeren ændre alarmlyden. Brugeren kan også ændre signalskemaet: et klik og to klik, langt klik osv.

ZONITH Bluetooth IO-modulet bruges til overvågning af digitale alarminputsignaler fra tredjepartsalarmcentraler og tekniske installationer såsom PIR-sensorer, dørlåsalarmer, CCTV-kameraalarmer, adgangskontrolsystemer, temperaturalarmer osv.

Alle alarmer med en “åben/luk”-funktion kan forbindes til IO-modulet.

Alarmsignalerne overføres trådløst til ZONITH Bluetooth-modtageren og sendes derfra videre til ZONITH’s platform til håndtering af alarmer, hvorfra sikkerheds- eller vedligeholdelsespersonalet kan tilkaldes automatisk.

Fejlbrug af systemet samt advarsler og lyde

  • Hvis Smartphonen mister internet forbindelse bliver ikonet i toppen rødt og appen siger ”beep beep” lyde. Du skal herefter kontrollere din internetforbindelse
  • Hvordan ved jeg hvor meget strøm der er på ID-Kortholderen? Du kan se hvor meget strøm der er på ID-Kortholderen i toppen af appen.
  • Hvis Smartphonen ikke længere kan se ID-Kortholderen siger den ”beep beep” og ID-Kortholder ikonet bliver gråt. Telefonen vil kontinuerligt lave lyde til den er i rækkevidde af sin ID-Kortholder. Du kan sætte ID-Kortholderen på pause hvis du har glemt at bringe det med dig. Husk at tage det af pause igen når du har ID-Kortholderen
  • Smartphonen kan miste kontakt til ID-Kortholderen af 2 årsager. 1) hvis ID-Kortholderen er mere end 10 meter væk fra telefonen. 2) Fordi at ID-Kortholderen er løbet tør for strøm. 3) Du har kommet til at slukke for Bluetooth på din smartphone.
  • Jeg laver selvtest og trykker på ID-Kortholderens paniktryk men der sker ingenting. Sikre dig at ID-Kortholderen ikke er sat på pause og er forbundet. Virker det samme ikke så kig i appens menu for ID-Kortholderen og sikre dig at den rigtige version er forbundet til appen.
  • Jeg klikker flere gange på overfaldstrykket på ID-Kortholderen men der kommer kun 1 alarm? Når først du har trykket alarm er enhederne i Alarm tilstand og du kan ikke lave flere alarmer i 2 minutter
  • Skal jeg parre ID-Kortholderen med min Smartphone ligesom alle andre enheder? Nej, du skal kun parre den i Appen.
  • Jeg laver selvtest og alarmen kommer igennem men viser ikke nogen adresse? Du har muligvis slået GPS fra eller også er du indendørs hvor Smartphone ikke har GPS dækning.

So-Safe Systemet er opkoblet til Jyske Kontrolcentral som ved alarm orienterer myndighederne som så kommer dig til undsætning.

Knappen kan monteres af kunden teamet. Der er ikke behov for, at installatører skal komme til stedet.

Efter instruktionerne kan systemet meget nemt installeres. Modtageren skal tilsluttes til LAN eller WiFi (via WiFi-dongle), til stikkontakten og til applikationen. Kunden kan tilføje ID-kortholder ved at parre sig med appen eller modtageren. Kunden kan også tilføje en panikknap, der kan bæres på, ved at parre den med appen.

Hvis du følger vejledningen, bliver installationen meget enkel. BT-modtageren skal være tilsluttet LAN eller stikkontakt og WiFi-dongle.

En kunde kan justere indstillingerne. Der findes flere typer af beredskabshold, lokale vagter, redningsgrupper, sygeplejersker, politi, brandmænd osv.

  • Hvordan fungerer den online betaling og månedlige træk Åbner side med beskrivelse fra Nets

Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den mest passende løsning.

Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den mest passende løsning.

Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den mest passende løsning.

Åbner side der forklarer bruger hvordan de undersøger om den er i SPAM

Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den mest passende løsning.

Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den mest passende løsning.

En lille virksomhed, hvor medarbejderne har brug for beskyttelse, lokaliseringssporing og et automatisk system til anmeldelse af enlige medarbejdere.

F.eks. kan en butik, en klinik eller en bar montere en panikknap til montering.

En sygeplejerske kan bære en bærbar panikknap og en ID-kortholder, når hun tager sig af patienter.

Lone-workers kan bruge 2SafeYou-applikationen med Lone-worker-tilstand.

For at 2SafeYOU skal være det bedste og produkt til prisen er den udgift skåret væk.

Global Positioning System. GPS systemet består af 24 satellitter der kredser om jorden. Ved brug af GPS satellitternes radiosignaler kan der beregnes en præcis position for Lommy Eye enheden, med adresseangivelse af vejnavn og tilnærmeligt nærmeste hus nr. Aktiveres GPS funktionen i Lommy Eye bliver positionen vist med en markør på kortet. Enheden vil med GPS positionering forbruge mere strøm af enheden end GSM positionering. Det anbefales derfor, at man kun aktivere GPS funktionen i kortere perioder ad gangen, for eksempel i en skarp genfindings situation for, at bevare så lang levetid på batteriet som muligt.

  • Global System for Mobile communications. GSM er den mest udbredte form for mobiltelefoni i verden. Ved brug af GSM signaler fra flere sendemaster kan der beregnes en omtrentlig position for enheden med en adresseangivelse af en by. GSM positionen bliver vist som en cirkel på kortet. Enheden befinder sig ikke nødvendigvis i midten af cirklen, men alene i eller omkring cirkelområdet. For at minimere strømforbruget bør enheden som standard benytte sig af GSM positionering – herved opnås længst mulig levetid for batteriet.

Kontakt vores sikkerhedseksperter

Kristoffer

Mail: info@2safeyou.com

Phone: +45 5388 4530

Henrik

Mail: info@2safeyou.com

Phone: +45 5388 4530

Kontakt Os!