Lone-Worker Beskyttelse – Din sikkerhet!

2SafeYOU tilbyr en enkel, men effektiv løsning for å beskytte ansatte som jobber alene. 2SafeYOU løsningen er en online løsning, som kan etableres uten installasjon og er svært kostnadseffektiv.

Beskytt dine ansatte uansett hvor de er

Slik fungerer systemet!

Bruk 2SafeYOU appen på smarttelefonen

Lone-Worker App Start beskyttelsen alene arbejde

TRINN 1

Start Lone-Worker funksjonen
Lone-Worker App Beskyttelsen er aktiveret og nedtaelling startet

TRINN 2

Lone-Worker funksjonen aktiveres, og nedtellingen starter
Lone-Worker App - App’en sporger om du er OK

TRINN 3

Appen spør deg om du er OK?
A) Du-kvitterer-ved-at-trykke-pa-OK. Nedtaelling starter forfra. B) Ved manglende kvittering bliver din backup ojeblikkeligt notificeret

A)

Du bekrefter ved å trykke OK. Nedtellingen starter på nytt

B)

Ved manglende bekreftelse vil alarmen umiddelbart gå

Ved manglende kvittering sendes assistance til dig

Kollega eller sikkerhedsvagt modtager din alarm
Kollega eller sikkerhetsvakt mottar alarmen din
Vagtcentral modtager din alarm og sender an vagttjeneste afsted
Vaktsentral mottar alarmen din og sender sikkerhetspersonell
Hvis du ikke svarer “Er du OK”-varselet, vil dine kolleger, sikkerhetsvakter eller vaktsentral bli informert om alarmen din og hvor du er. De ser din nøyaktige posisjon på skjermen, og kan derfor raskt hjelpe deg

Bekreft med den fysiske knappen

Kvitter med den fysiske knap​
2SafeYOU BT ID Korholder Front
2SafeYOU Kompakt Panikknap

Diskresjon garantert når ID-kortholderen eller den kompakte panikk knap og smarttelefonen er tilkoblet hinannen!

Ved å bruke vår fysiske ID-Kortholder eller vår kompakte panikk knap gir du et ekstra sikkerhetsnivå, da du kan bekrefte “Er du OK” varsel med et tastetrykk. Smarttelefonen din kan forbli i lommen uten at folk rundt deg blir klar over at du er beskyttet. Å trykke på en fysisk knap er også mye raskere enn å trykke “OK” på en smarttelefon.

Virker globalt

Works-Globaly
Kristian Hartvig Stiesmark

Salg i Norge

Kristian Hartvig Stiesmark

Tel.: +45 4062 3200

Email: ks@zonith.com