Om du har frågor om din produkt eller prenumeration rekommenderar vi att du först tittar på FAQ – se nedan. Om du inte hittar det svar du söker kan du använda vårt kontaktformulär eller chatta. Vi strävar efter att besvara alla förfrågningar inom 24 timmar.

Vår lösning skyddar dig oavsett var du befinner dig. Våra paket erbjuder ett unikt system som är utrustat med olika anordningar som är skräddarsydda för att skydda dig under alla omständigheter. Systemet är baserat på den senaste Internet- och Bluetooth low energy-tekniken samt Smartphone-tekniken via en centraliserad larmserver, och det är uppbyggt på ett sådant sätt att allt tas i beaktande. Även om det sker ett sammanbrott i nätverket kommer systemet att varna användaren om att det är nere och användarna kan sedan bedöma sin situation för sitt fortsatta framskridande.

Det finns flera produkter som du kan använda separat eller tillsammans. Systemet samlar in larmsignalerna från antingen 2SafeYou-applikationen, larmknapp för bärbara personer, monterad larmknapp eller Bluetooth ID-korthållare. Via WiFi går signalerna till Bluetooth-mottagaren och sedan till responscentralen som skickar dem till de lokala vakterna, polisen eller kundens insatsstyrka. Allt detta sker inom några sekunder, vilket sparar värdefull tid. Ännu viktigare är att om en av de lokala väktarna accepterar larmet slutar andra väktare att se signalen. Den väktare som accepterade meddelandet åker för att utreda saken, vilket gör att andra kan fortsätta arbeta. Om ingen av de lokala väktarna accepterar signalen går den automatiskt vidare till polisen, räddningsstyrkan eller liknande.

Även läget för ensamarbetare som skickar automatiska meddelanden var femte minut (till exempel). När han eller hon är i tjänst klickar han eller hon på meddelandet och bekräftar det. Om ensamarbetaren missar meddelandet skickas därför omedelbart en automatisk signal till insatscentralen.

alarm panic button kit

Ladda ner 2Safeyou Alarm-appen från App Store och Google Play

Det finns flera användbara funktioner som kan öka personalens säkerhet i arbetet. Dessa är:

Panikknapp

Fungerar när telefonen är uppkopplad och appen körs i bakgrunden. Panikknappen skickar signalen till responscentralen och informerar vakterna om situationen.

Assistansknapp
Är den andra larmknappen som skickar signalen på samma sätt men som också informerar vakterna om att situationen är ett mindre hot. Dessutom kan assistans- och panikknappen skickas till olika mottagare. Paniksignalen kan alltså gå till polisen och assistans till anläggningens säkerhetsvakter.

Läget för ensamarbetande
När ensamarbetaren är aktiverad skickar den regelbundet ett meddelande ”Är du okej?”. Arbetstagaren ska bekräfta (acceptera) detta meddelande om det är möjligt. Om arbetstagaren inte kan bekräfta det och missar meddelandet, skickas larmsignalen automatiskt till insatsstyrkan.


Självtest
Självtestläget gör det möjligt att testa anslutningen och enheterna. Arbetstagaren kan till exempel utföra ett självtest genom att trycka på larmknappen på ID-korthållaren. Denna signal kommer inte att gå till insatsstyrkan men kommer att visas i systemet.

Arbetsbeskrivning
Först och främst gör arbetsbeskrivningen det möjligt för en ensamarbetare att lägga till ett meddelande när han eller hon slår på ensamarbetarläget. När larmsignalen går till insatsstyrkan följer platsuppgifter och arbetsbeskrivning med.

job description
Fysiska enheter laddar data
Bluetooth-korthållaren bör laddas varannan vecka via USB. Den monterbara panikknappen är batteridriven och batteriet ska bytas manuellt vartannat år. Den bärbara panikknappen drivs av batteriet och kräver nytt batteri 3 månader när den är kopplad till telefonapplikationen och var 9-10:e månad när den används med Bluetooth-mottagare. Laddningsnivån är synlig när enheterna är kopplade till telefonapplikationen.

Meny för inställning av ID-kortinnehavare
Gränssnittet gör det möjligt att ändra signaltyper, lägga till vakter.

Meny för larm
Justerbara menyalternativ, ändra larmljud.

Bluetooth ID-korthållaren fungerar som en vanlig korthållare, där vanliga ID-kort och passerkort kan sättas in.
Den inbyggda trådlösa Bluetooth-enheten i kombination med en panikknapp på baksidan av brickan möjliggör diskret paniklarm och positionering.ID-CardholderZONITH-ID-Badge-Discreet-Panic-Button.

ID-CardholderZONITH-ID-Badge-Discreet-Panic-Button

Först och främst är mottagaren en av de viktigaste delarna i vår lösning. Den har en mycket viktig funktion att övervaka larm. Det är just därför vi monterar dem runt om i byggnaderna och ansluter dem till LAN eller WiFi usb-dongel så att vi kan övervaka dem hela tiden. När larmet utlöses via panikknappar sänder den larmet vidare till den plats där kunden vill att det ska skickas.

En annan mycket viktig funktion är enhetens positionering. Denna exakta funktion hjälper till att placera panikknappen eller ID-korthållaren eller en annan ZONITH-enhet inomhus eller utomhus. Den är alltså mycket viktig för larmhanteringen och den övergripande säkerheten för institutioner eller företag. Dessutom är de medvetet vita och fyrkantiga så att de passar in i de flesta kontor. De monteras normalt i tak eller på väggar, och de har en form som en vanlig WiFi-router. Detta är medvetet gjort så att det inte ser ut som en säkerhetsanordning.

Varje Bluetooth-mottagare ansluts till byggnadens nätverk via LAN-kablar eller företagets WiFi och skickar sina data till ZONITHs serverprogramvarupaket.

I appens gränssnitt kan användaren ändra larmljudet. Användaren kan också ändra signalschemat: ett klick, två klick, långt klick och så vidare.

ZONITHs Bluetooth IO-modul används för övervakning av digitala larmingångssignaler från larmcentraler och tekniska installationer från tredje part, t.ex. PIR-sensorer, dörrlåsalarm, CCTV-kameralarm, åtkomstkontrollsystem, temperaturlarm osv.

Alla larm med en ”öppen/stäng”-funktion kan kopplas till IO-modulen.

Larmsignalerna överförs trådlöst till ZONITH Bluetooth-mottagaren och därifrån vidare till ZONITH:s larmhanteringsplattform, varifrån säkerhets- eller underhållspersonal kan kallas in automatiskt.

Missbruk av systemet, varningar och ljud.

Min smartphone ger ifrån sig ett ”pip pip”-ljud. Om smarttelefonen förlorar internetanslutningen blir ikonen på toppen röd och appen börjar ge ifrån sig ”beep beep”-ljud. Du måste kontrollera din internetanslutning.

Hur vet du hur mycket ström som finns på ID-korthållaren? Du kan se det på toppen av appen bredvid ikonen för kortinnehavaren.

Din smartphone kan inte längre ”se” ID-korthållaren, den ger ifrån sig ”pip pip” och ID-korthållarikonen blir grå. Telefonen kommer kontinuerligt att ge ifrån sig ljud tills den befinner sig inom ID-kortinnehavarens räckvidd. Du kan pausa ID-korthållaren om du har glömt att ta med dig den. Kom ihåg att slå på den igen när du har ID-korthållaren.

Varför kan smarttelefonen förlora kontakten med ID-korthållaren? Smartphonen kan förlora kontakten med ID-kortinnehavaren av tre skäl. 1) ID-korthållaren befinner sig mer än 10 meter från telefonen. 2) ID-korthållaren har fått slut på ström. 3) Bluetooth-anslutningen är avstängd på smarttelefonen.

Jag gör ett självtest och trycker på ID-korthållarens panikknapp, men ingenting händer. Kontrollera att ID-korthållaren inte är pausad och att den är ansluten. Om det inte fungerar på samma sätt, titta i appens meny efter ID-korthållaren och se till att rätt korthållare är ansluten till din smartphone.

Jag har klickat flera gånger på panikknappen på ID-korthållaren men det kom bara 1 larmsignal? När du har tryckt på larm är enheterna i larmläge och du kan inte göra fler larm under 2 minuter.

Måste jag para ID-korthållaren med min smartphone som alla andra enheter? Nej, du behöver bara para ihop den i appen.

Jag gör ett självtest och larmet kommer igenom men visar ingen adress? Du kanske har stängt av GPS eller så är du inomhus där smarttelefonen inte har GPS-täckning.

2SafeYou-systemet är anslutet till Jyske Kontrolcentral som vid larm meddelar myndigheterna som kommer till din undsättning.

Den monterbara knappen kan ställas in av kundteamet. Ingen installatör behöver komma till platsen.

Efter instruktionerna kan systemet installeras mycket enkelt. Mottagaren måste anslutas till LAN eller WiFi (via WiFi-dongel), till eluttaget och till applikationen. Kunden kan lägga till ID-kortinnehavare genom att para ihop sig med appen eller mottagaren. Kunden kan också lägga till en bärbar panikknapp genom att para ihop den med appen.

Om du följer instruktionerna blir installationen mycket enkel. BT-mottagaren måste vara ansluten till LAN eller eluttag och WiFi-dongel.

Kunden kan justera alternativen. Det finns flera olika typer av insatsgrupper, lokala vakter, räddningsgrupper, sjuksköterskor, poliser, brandmän osv.

Betalning sker med registrerad betalningsmetod två gånger om året, årligen eller kvartalsvis, beroende på din prenumerationsplan. Betalningen dras i förväg.

Kontakta oss för mer information.

Titta först i mappen SPAM. Om den inte finns där, kontakta oss.

Om du vill avsluta din prenumeration kontaktar du oss. Meddelandeperioden är 60 dagar i förväg.

Ett litet företag där de anställda behöver skydd, lokaliseringsspårning och ett automatiskt system för anmälan av ensamarbete.

Till exempel kan en butik, en klinik eller en bar montera en monterbar panikknapp.

En sjuksköterska kan bära en bärbar panikknapp och ID-korthållare när hon eller han tar hand om patienter.

Ensamarbetande kan använda 2SafeYou-applikationen med Lone-worker-läget.

För att 2Safeyou ska vara den bästa produkten till priset har den kostnaden tagits bort. Tveka dock inte att lämna ett meddelande till oss.

2SafeYou tillhandahåller ingen internetanslutning. 

Håll enheterna borta från vatten och damm. 

Du kan se laddningsnivån för alla anslutna enheter i appen.

ID-korthållaren är uppladdningsbar, använd vanlig USB-kabel för att ladda den.

Läs instruktionerna för att byta batteri i apparaten.

Bluetooth-korthållaren ska laddas varannan vecka via USB. Den monterbara panikknappen är batteridriven och batteriet ska bytas manuellt vartannat år. Den bärbara panikknappen drivs av batteriet och kräver nytt batteri 3 månader när den är kopplad till telefonapplikationen och var 9-10 månad när den används med Bluetooth-mottagare. Laddningsnivån är synlig när enheterna är kopplade till telefonapplikationen.

  • Globalt positioneringssystem. GPS-systemet består av 24 satelliter som kretsar runt jorden. Genom att använda GPS-satelliternas radiosignaler kan en exakt position beräknas för Lommy Eye-enheten, med adressangivelse av gatunamn och ungefärligt närmaste husnummer. Om GPS-funktionen i Lommy Eye är aktiverad visas positionen med en markör på kartan. Med GPS-positionering förbrukar enheten mer ström från enheten än GSM-positionering. Det rekommenderas därför att du endast aktiverar GPS-funktionen under kortare perioder åt gången, till exempel i en skarp återvinningssituation, för att bevara en så lång batteritid som möjligt.
  • Globalt system för mobilkommunikation. GSM är den mest använda formen av mobiltelefoni i världen. Genom att använda GSM-signaler från flera sändartorn kan man beräkna en ungefärlig position för enheten med en adressangivelse för en stad. GSM-positionen visas som en cirkel på kartan. Enheten befinner sig inte nödvändigtvis i mitten av cirkeln, utan endast i eller runt cirkelns område. För att minimera strömförbrukningen bör enheten använda GSM-positionering som standard – på så sätt uppnås längsta möjliga livslängd för batteriet.

Kontakta våra säkerhetsexperter

Kristoffer

Mail: info@2safeyou.com

Phone: +45 5388 4530